İçeriğe geç

C# da Değişkenler

Bu yazımda C# değişkenlerini anlatmaya çalıştım. Değişken Nedir ? Nasıl Tanımlanır ? Tanımlanırken dikkat edilmesi gerekenler, Örnekleri ile birlikte anlattım. İyi okumalar, iyi çalışmalar.

Değişken Nedir ?

Kodlama da değişken, bir işlem yaparken verilerimizi hafızaya kayıt ederken kullandığımız komutlardır. Bir proje geliştirirken verilerimizi hafızaya atmamız lazım ki bize gerektiğinden oradan geri çağırıp kullanabilelim. Verinin tipine göre değişkenler değişir. Sayı yada metin içerikli verilerimizi farklı değişkenler ile tanımlarız. Bu tanımlama işleminde değişkenlerin kapsadığı değerleri aşmamak gerekir. Değerlerin dışına çıkıldığı taktirde program hata verecektir.

Değişken Örneği :

VeriTipi DeğişkenAdı = Veri;

int ornek = 125; // şeklinde örnek verilebilir. Bu işlemde ornek değişkenine 125 değerini tanımladık.

Değişkenlerin boyutları ve kapsadıkları değer aralıkları :

Alttaki tabloda C# dilindeki değişkeler, boyutları ve kapsadıkları değer aralıkları belirtilmiştir.

Adı Boyut İşaret Kapsadığı değerler
sbyte 1 Byte +,- tam sayılar -128 ile 127 arası
short 2 Byte +,- tam sayılar -32.768 ile 32.767 arası
int 4 Byte +,- tam sayılar -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arası
long 8 Byte +,- tam sayılar -9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.807 arası
byte 1 Byte + tam sayılar 0 ile 255 arası
ushort 2 Byte + tam sayılar 0 ile 65.535 arası
uint 4 Byte + tam sayılar 0 ile 4.294.967.295 arası
ulong 8 Byte + tam sayılar 0 ile 18.446.744.073.709.551.615 arası
float 4 Byte +,- virgüllü sayılar +yada – 1,5*10-45 : + ya da – 3,4*1038 arası
double 8 Byte +,- virgüllü sayılar +yada – 5*10-324 : + ya da – 1,7*10308 arası
decimal 16 Byte +,- virgüllü sayılar +yada – 1,5*10-28 : + ya da – 7,9*1028
bool     true ya da false
char 2 Byte   U + u + ffff 0000
string Değişen boyut  

C# da ki bütün değişkenler :

sbyte a=5;
short a=5;
int a=5;
long a=5;
byte a=5;
ushort a=5;
uint a=5;
ulong a=5;
float a=5,0;
double a=5,0;
decimal a=5,0;
bool a=true;
char 'a';
string a="merhaba";

Değişken tanımlanırken dikkat edilmesi gereken bir kaç husus vardır. En önemlisi veri tipinin kapsadığı değer aralığının dışına çıkmamak. Çünkü eğer çıkılırsa program hata verecektir. Sayı tanımlanan veri tiplerine kelime yada harf, kelime yada harf tanımlanan veri tiplerine sayı tanımlanamaz.

C# değişkenler
C# Değişkenler kodlarim.com

Char veri tipine, hem harf hem de rakam tanımlanabilir lakin tanımlanan rakamın sayısal bir değeri yoktur. Yani char veri tipi ile tanımlanmış bir değişken ile matematik işlemleri yapılamaz. Yapılmak istenirse eğer kullanılmadan önce Convert ya da Parse yapılması gerekir.

Hatırlatma

Kodlama yaparken kullanılan yorum çizgisi (//), kodları etkilemez, sadece yazılımcıya hatırlatma yapmak için kullanılır.

C# da değişken tanımlanırken dikkat edilmesi gerekenler :
  • C# da değişken tanımlanırken ilk karakter rakam olamaz.
int 123a = 525;  // Yanlış 
int a123 = 525;  // Doğru
  • Büyük ve küçük harfli tanımlamalar farklı değişken demektir.
int toplam = 5;
int Toplam = 7;  // 3 değişkende farklı verileri tutar.
int TOPLAM = 10;
  • Alt çizgi başta, ortada ya da sonra kullanılabilir.
string adi_soyadi = "mehmetYıldız";
int _toplam_sayi_ = 15752;
  • Boşluk, tire ve tırnak işaretleri değişken tanımlanırken kullanılmaz.
int "ogrencisayisi" = 51; // Yanlış
string ogrenci ismi = "mehmet"; // Yanlış
float not-ortalamasi = 15,5; // Yanlış
  • Değişken isimleri Türkçe karakter içeremez.
int uçak_Sayısı = 58; // Yanlış
int ucak_Sayisi = 58; // Doğru

C# da değişkenlere değer atama nasıl yapılır ?

C# da değişken tanımlandıktan sonra veya tanımlanırken de değer ataması yapılabilir.

int a;
a = 5; 
// Yada
int a = 5;

İki yöntemde doğrudur. a değişkenine 5 değeri atanmış olur.

Tanımlanmış fakat veri atanmamış değişkenleri kullanmaya çalıştığımızda hata alırız. Veri atama işlemini unutmamamız gerekiyor.

int arabaSayisi;
Console.WriteLine (arabaSayisi); // Hata alınır.

Not : Değişken tanımlanırken kullanılan eşittir (=) işareti sağ taraftaki veriyi soldaki değişkene tanımlayan bir araçtır.

 

2 Yorum

  1. Çok güzel ve tane tane olarak yazılmış bir yazı. Yazılıma yeni başlayan biri olarak sitenizi sürekli takip ediyor olacağım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir